بازی‌های فکری از جمله بازی‌هایی است که از نام آن پیدا است بر اساس فکر و تمرکز انسان انجام می‌گیرد. از جمله بازی‌های فکری می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
پنتاگو، شطرنج، نرد، فکر بکر، بیست سوالی، نقطه بازی، سودوکو، جدول کلمات متقاطع، مکعب روبیک، بازی‌های تخته‌ای، بازی ویدیویی (رایانه‌ای)